S účinností od 1.1.2016 mají SVJ povinnost zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků.

Tato povinnost platí i zpětně, a to:

  • do 31.3.2016 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2014
  • do 30.11.2017 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2015

každou následující závěrku je povinnost uložit do sbírky listin nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období (např. závěrku za rok 2016 je potřeba uložit do 31.12.2017)

Které části účetní závěrky se zveřejňují? Zveřejňuje se rozvaha a příloha k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztráty se nezveřejňuje.

Jakým způsobem je možné účetní závěrku zveřejnit? Zveřejnění je možné pouze v elektronické podobě, existuje několik způsobů, jak podání učinit:

  1. Závěrka se zveřejňuje uložením do sbírky listin Rejstříku společenství vlastníků, který vede příslušný soud. V Praze je jím Městský soud na Praze 2, Slezská 9.
  2. Prostřednictvím datové schránky – vzhledem k tomu, že SVJ nemají ze zákona povinně zřízenou datovou schránku, v případě, že SVJ bude chtít využít zveřejnění účetní závěrky touto cestou, je možné si datovou schránku nechat bezplatně zřídit na místě Czech point.
  3. Poštou nebo osobně na podatelně soudu – závěrka (tedy rozvaha a příloha k účetní závěrce) se vypálí ve formátu pdf. na CD-R nosič a zašle se/odnese na přepážku soudu spolu s průvodním dopisem, který musí podepsat členové výboru.
  4. Prostřednictvím elektronické podatelny příslušného rejstříkového soudu http://epodatelna.justice.cz.
  5. Formou elektronického podání s elektronickým podpisem (e-mail).

Pro bytová družstva platila povinnost zveřejnit účetní závěrku již před 1.1.2016. Od 1.1.2016 nemusejí bytová družstva zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, zveřejňují tedy pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.