Povinnosti související s průkazy energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, § 7a. Někdy je průkaz energetické náročnosti budovy nesprávně označován také jako energetický štítek budovy.

Povinnost k zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti PENB (nesprávně energetického štítku budovy) má vždy SVJ, vlastník, nebo stavebník budovy. Vlastník jednotky takovou povinnosti nemá, ani při prodeji nebo nájmu pouze jeho jednotky. Pokud ale vlastník budovy PENB na výzvu vlastníka prodávající jednotky nezajistí, může jej vlastník jednotky nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

V případě nájmu platí povinnost k zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti až od r. 2016. V této souvislosti je dobré upozornit na bytová družstva, kde v případě převodu „bytu“ nejde o prodej jednotky, ale dochází k převodu členských práv a uzavření nájemní smlouvy nového člena družstva, tzn. povinnosti k zpracování PENB (nesprávně energetického štítku budovy) platí od 1.1.2016, neboť se jedná o nájem.

Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Při výstavbě:

jsou stavebník, vlastník nebo SVJ povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov od 1.1.2013.

Při prodeji:

a) celé budovy je povinen vlastník budovy nebo SVJ zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti od 1.1.2013
b) ucelené části budovy (jednotky) je povinen vlastník budovy nebo SVJ zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti od 1.1.2013

Při pronájmu:

a) celé budovy je povinen vlastník budovy nebo SVJ zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti od 1.1.2013
b) ucelené části budovy (jednotky) je povinen vlastník budovy nebo SVJ zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti od 1.1.2016

Bez dalšího:

jsou stavebník, vlastník nebo SVJ povinni zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

a) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
b) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
c) s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Povinnost proTermín odPoznámky, výjimky
Při prodeji domuSVJ, vlastník domu1.1.2013
Při prodeji jednotkySVJ, vlastník domu1.1.2013Vlastník jednotky může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky
Při nájmu domuSVJ, vlastník domu1.1.2013
Při nájmu jednotkySVJ, vlastník domu1.1.2016
Bez dalšího pro důmSVJ, vlastník domu1.1.2015Pro domy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
1.1.2017Pro domy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2
1.1.2019Pro domy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2
Při výstavbě domuSVJ, vlastník, stavebník1.1.2013
Při větších změnách domuSVJ, vlastník, stavebník1.1.2013